Innovasjon og Miljøvern, Glassbjørnen

Publisert: 22.aug.2007 @ 11:37
Vær hilset alle sammen...

da er tiden kommet for å komme med noe virkelig matnyttig.....

Innovasjon og miljøvern er virkelig noe å satse på i fremtiden, så da håper jeg alle som har gode ideer innen dette ser på.
www.glassbjornen.no

Kriterier kan finnes på:
http://www.grip.no/glassbjornen/2007/Priskategorier/Kriterier_Produkt_07.pdfLivet er herlig
Magnus
image3

Hva er min verdi?

Publisert: 29.jun.2007 @ 15:49

Hva er min verdi?

Hva er verdi? Og hva er en verdi?

Verdigrunnlag?

 

Ikke enkelt, men viktig å vite.

I jobbsøkesammenheng, ved oppstart av bedrifter, salg av bedriften, ved investeringer, i organisasjoner og bedrifter, i det meste faktisk og i de fleste sammenhenger.

 

Uansett, tid er det mest verdifulle, om det er tiden til å gjøre noe eller tiden en har igjen.

Hele livet kan måles i tid. Tid kan man ikke få tilbake, tid er forbruksvare, tid er ferskvare.

Brukt tiden lurt, som person, arbeidstaker, leder og gründer, fokuser på det som er viktig. Bruk tiden lurt, bruk tid på det som er viktig i det lange løp.

 


Nå er det sommer og det har verdi for meg!

Da investerer jeg tiden i det som jeg kan høste av senere.

Tid med familien og tid til meg selv.

 


Så kommer vel årets baksmell på skatten?....mmmm


Ligger frelsen i Ålesund?

Publisert: 18.jun.2007 @ 23:43

Skrivetørke, tanketørke, idetørke, Generell tørke??..  Til og med finværstørke, selv om det er en selvmotsigelse. Etter gode tider kommer tørken, og da er det best å være forberedt.

La oss så tanker nå og vanne i tørkeperioden med ny kunnskap, som er samlet inn når det ikke er tørke. Eller samle alle gode frø til nye ideer i en silo? og vente på vannet?

Så derfor til alle dere der ute, "Let get togetter, right no, aha". (melodi av:?...tørke...)

2-4 september er det konferanse i Ålesund i regi av LES-Skandinavia. Mål; "How to make business" og tema; "Technology transfer", IPR, lisensiering osv.

Herlig at flere sprer det glade budskap, nå kommer vannet!

 

Livet er herlig
Magnus


Opphavsrett til vår kultur...

Publisert: 13.apr.2007 @ 12:39

Hindrer opphavsretten den kulturelle utviklingen? Og begrenser den vår tilgang til vår "kulturelle" hukommelse og utøvelse av denne? Hindrer den pressefriheten?

 

Hva er kultur kan man stille seg selv spørsmål om, uten å svare på hva dette er så kan vi si at kulturen utviler seg, den består av gamle og nye elementer, den kan være en sammenstilling av mange gamle elementer fra forskjellige kulturer. Kultur kan være hukommelse eller minnet i en organisasjon eller nasjon. Men det kan også være en måte å uttrykk noe på.(tidligere blogg). Som igjen gjenspeiler og uttrykker kulturen akkurat nå, som et bilde på "NÅ" eller et bilde av "DA" og i noen tilfeller "fremtid"

 

Hvis kunstnere, artister, regissører, komponister osv. skulle lage noe som uttrykte samtiden, og dette bestod av elementer fra fjern fortid, fortid, "gårsdagen" og "dagen i dag", noe er internasjonalt og annet nasjonalt, noe er beskyttet i noen land og ikke i andre.

hva da?  Mange uttrykk er kombinasjoner av eget og andres og det kommuniserer noe.

 

Et verk "har vern" i det øyeblikket det er skapt, det verner navnet og omdømmet til den som har skapt verket. Det er et tidsbegrenset monopol som også gjelder etter skaperens død, De fleste ønsker betaling for bruk av sine verk, noen ønsker ikke at andre benytter sine verk. Når næringslivet sitter på rettighetene er dette ren handelsvare som forvaltes og "ikke kultur". Låser opphavsretten portene?

  

Er dette heldig, uheldig eller en nødvendighet, hva er ønskelig og hvor ender vi opp?


Hvem eier meg?

Publisert: 23.mar.2007 @ 14:29
Hvem eier tankene?

 

Hvem eier min kunnskap?

 

Hva er kunnskap?

 

Hva er mitt?

 

Hvem eier meg?

 

Hva er liv?

 

Hvem er jeg?

 

Og hvor er du?

    
- Magnus


Frustrasjon!!

Publisert: 06.mar.2007 @ 22:39
  

Noen ganger føler jeg et smertelig behov for å rive meg i håret og skrike høyt ?

Det har jo vært en del skriverier om sensurering av blogger, men de felste sakene vil aldri føre frem.

 

Jeg ser jo god del ?gode? saker i media jeg føler et ?viss? behov for å kommentere, men siden jeg jobber med dette temaet er det ikke alle saker jeg bør kommentere, da det ville være i strid med god forretningsskikk(markedsføringsloven §1), i motsetning til en del andre saker som har vært oppe i media hvor den stakkars bloggeren er blitt anmeldt for brudd på markedsføringsloven, selv om vedkommende eller foretaket vedkommende jobber i ikke en gang jobber i bransjen/fagområdet saken gjelder.

 

Disse sakene imidlertid så åpenbare at en ikke trenger ?mye? innsikt for å forstå at noen er langt ute på feil jorde.


Artig med selvpålagt egen sensur!!! Mmmm?..

  

MEN når smertene nå har gitt seg så kan vi fokusere på noe positivt!!

Flere av ?mine? studenter er nå ute med undersøkelser tilknyttet sine masteroppgaver vedrørende ?IPR?, håper de av dere som får en e-post om disse undersøkelsene tar ?godt? imot dem.

  

Livet er herlig!!

Magnus


Hvem eier løsningen?

Publisert: 18.feb.2007 @ 16:02
 

Hei hei,

endelig et ledig øyeblikk…. og da får man jo lyst til å publisere noe….For å forvirre enda mer:

 

Er det egentlig interessant å spørre om hvem som eier ideen? Er det ikke løsningen som er av interesse? Hvis du eier ideen og jeg eier løsningen? Hvem tjener da penger? Er det noe avhengighetsforhold mellom disse? Bør inntjeningen deles?

 

Har det noe å si hvordan jeg kom opp med løsningen? Og har det noe å si hvordan du kom opp med ideen?

 

Hvem eier problemstillingen? Har det noen betydning?

 

Noen tanker?

 

 

 


Hvem eier ideen?

Publisert: 06.feb.2007 @ 23:18

Så var jeg her igjen da…

 

Hvem eier ideen er et spørsmål jeg har blitt stilt ofte og som jeg selv ofte stiller…

Det kommer litt an på hvilke ”briller” en har og om en tar en rent juridisk diskusjon eller en moralsk etisk diskusjon. Med et juridisk utgangspunkt skal vi i Norge ta utgangspunkt i internasjonalrett eller nasjonal rett? Hva er taktisk og hva er lurt. Er det moralsk og etisk riktig å ta en taktisk vurdering av dette? En ide blir fort internasjonal….
 

Jeg har jo tidligere diskutert hva en ide er og hva et problem er.

 

Uten å slå i hjel argumenter med juss og egne oppfatninger, hva mener dere om hvem som eier en ide. Har den som har definert en problemstilling som ofte er utgangspunktet for en ide, noen rettigheter til ideen sett med de ulike ”brillene”? Kan man eie en ide? Eller er dette kun en løsning som ligger åpent i dagen og kun trenger å bli spurt etter ved at man definerer en problemstilling?  I en student veilederrolle, hvem eier ideene og resultatene av arbeidet?

  

Noen tanker?


God samvittighet ?

Publisert: 02.jan.2007 @ 15:18God nyttår alle sammen!!

Endelig tilbake fra julebeite og jeg har startet på prosjekt ”Air-bag-07”. Fikk en flying start på dette prosjektet med god julemat…


 

Men det er nok flere som kunne trenge en god start og god samvittighet for 2007. Hva er god samvittighet? Du vet det når du har det, du merker det i hvert fall når du har dårlig samvittighet. Som et lite nyttårsråd kan det være å tenke over om dere selv burde ha dårlig samvittighet. Husk at aviser blader, artikler, bøker, bilder osv. er beskyttet av åndsverksloven, har dere avsjekket om det er greit å benytte illustrasjoner fra andre, kopiere artikler osv. det kan jo være noen som eier nettopp dette.  Illustrasjonen jeg har benyttet i bloggen i dag, har jeg i forkant innhentet samtykke fra Kopinor om å benytte. Ville ha vært pinlig å skrive blogg om nettopp dette og ikke tenkt på dette…hehe..

 

Kopierer noen av dere uten lov? Har dere kopieringsavtaler?

 

Pinlig ville det også være om noen holdt en presentasjon og benyttet deler av noen andres materiale og de befant seg i salen. Start året med god samvittighet vær føre var og innhent samtykke først. Men først må en jo ha litt mer informasjon. Dette finner dere på Clara.no.

 

Livet er herligIllustrasjonen er brukt med tillatelse fra Kopinor

Nyttig vs Unyttig

Publisert: 15.nov.2006 @ 22:05

Ble stille en stund fra meg ja… ikke bra… Først litt oppdatering så … litt ”utløp” for, tja hva skal man si….

Uansett så er tiden igjen kommet for gjennomføringen av Biotent, torsdag 30 november. Biotent er for de av dere som synes innovasjon, nyskaping og bioteknologi er av interesse. For å vær med på herligheten må dere ut med 4600 NOK. www.biotent.no

 

For de av dere som jobber med produktutvikling blir det nå satt opp videreutdanningsfag ved institutt for produktdesign ved NTNU, igjennom NTNU Videre, hvor en av syv moduler går på strategisk produktdesign ved bruk av smarte søk i patentlitteraturen. På Workshop syv er jeg selv og Lars-Fredrik Urang fra Onsagers, ansvarlige og kursholdere. Så derfor er jo dette spesielt interessant…J


Det var oppdateringene for denne gang…

Men plutselig en dag, finner dere et nytt innlegg, og da, da er dagen deres reddet….

 

Hvis jeg da ikke tar en tur til USA og forsøker å patentere måter å betale skatt på da... Så er du ekspert på amerikansk skatterett så ta kontakt… Hvor herlig er ikke det, å tjene penger på at andre forsøker å sno seg unna å gjøre noe de er pålagt, på en kreativ måte…

 

Livet er herlig!


Forskning og publisering

Publisert: 29.sep.2006 @ 14:32

 

Det er mye om forskningsjuks for tiden, men er egentlig alt juks ”med vilje”?

 

Kan jo være at noen faktisk ikke har en bevist etisk refleksjon over det de gjør og det kan jo hende at de faktisk ikke vet bedre, eller at gamle ”uvaner” legger føringer for hvordan nye lovende forskere opptrer. Uheldig? JA!!

 

Hvilke retningslinjer har dere der ute for vitenskapelig publikasjoner med hensyn på forfatterskap, med forfattere og ”acknowledgement”.

Selv synes jeg at Vancouver-konvensjonen er et godt utgangspunkt.

 

I universitetsavisa ved NTNU var det også en oppsummerende artikkel i begynnelsen av året.

 

 

Fint om andre bidrar, kanskje denne blogg ”strengen” kan bli oppklarende for de som ikke vet.


Innbilt immaterielt tyveri

Publisert: 28.aug.2006 @ 13:26
 

Noen flere som så denne i Dagbladet? - Har Reitan stjålet navnet vårt?

 

Tja, hva skal man si, slutt å syte!...

 

For det første, varemerke og merkevare er ikke ekvivalente ord. Merkevare er assosiasjoner og følelser knyttet til et varemerke (svært forenklet) og et varemerke kan være logo og navn osv. (svært forenklet).

 

For det andre, skal man starte og selge nye produkter, hvor varemerke og oppbygningen av merkevaren rundt dette er avgjørende for salget. MÅ og BØR man registrere dette.

 

For det tredje, det er ikke snakk om samme klasse, altså samme produkt/tjeneste så juridisk sett har ”GO-guttene” en dårlig sak.

 

For det fjerde, selv om de hadde registrert varemerket kunne Reitan ha registrert varemerket for reisebyrået sitt.

 

For det femte, om ”Go-guttene” har brukt sparepengene eller ikke er irrelevant.

 

For det sjette, er logoen lik?

 

For det syvende, Reitan kunne ha brukt navnet GO på reisebyrået også etter at ”GO- guttene” hadde begynt å omsette produktet sitt.

 

For det åttende, ”GO” er i ikke akkurat et unikt navn eller ord da. ”GO to gate” er jo også et reisebyrå. De har derimot mer grunn til å klage.

 

For det niende, det ble jo litt reklame for produktet til ”GO- guttene” da og Reitan gav strengt tatt en ny invitasjon for å se på om de ønsker å omsette produktet. Uansett uheldig å krangle med kunden. Men skal en krangle og gå til media, sørg for å ha innsikt i det dere klager på da…

 

For det tiende, regner med at de får ganske mange besøk på hjemmesidene sine nå: GO! -8 til 12


Hva er et problem?

Publisert: 13.aug.2006 @ 14:56

Ja, hva er et problem?

Sist skrev jeg om hva en ide er og hvem som eier denne.

Men en ide kan være utløst av at en har erkjent at det eksisterer et problem, og er gjerne løsningen på et problem. Men hva er altså et problem? Litt kjekt å være klar over når vi søker å løse disse med nye ideer.

 

Et problem kan være et hinder, men problemsøking kan være det å søke muligheter for forbedringer…

 

Et problem kan være et resultat av anerkjennelsen av tilstedeværelsen av noe uperfekt.

Et problem kan være en mulighet for forbedring, og kan være relatert til troen på muligheten for en bedre fremtid, men dette forutsetter at et problem er en uløst eller uønsket situasjon, tilstand, eller sak.  Eller skal vi si at et problem er en situasjon som erfares som ukjent og annerledes fra situasjonen som en ideelt skulle ønske å være i.

 

Et problem er ofte et resultat av ens eget perspektiv på et fenomen, og et problem er kontekstavhengig, for det som for noen er et problem kan være ideell tilstand for andre. En snøfattig vinter kan være et problem for de som selger snømåker, men en optimal tilstand for kommunebudsjettet.

 

Hva er problemet? Dette er spørsmålet vi alltid skal stille oss om vi ønsker å forbedre en situasjon. Vi må finne problemet, definere dette og anerkjenne dets eksistens.

 

Hva ønsker en så å oppnå? Dette er minst like viktig som å vite hva et problem er og hva problemet er. Neste spørsmål må da bli; hvordan løser vi problemet og hva er en løsning. Som igjen spiller tilbake til; hva er målet.

  

Noen kommentarer?


Hva er en ide? Hvem eier Ideen?

Publisert: 09.jun.2006 @ 12:21
Ja hva er en ide??

En ide kan være et mentalt bilde eller et konsept og et mentalt bilde er gjerne følelsen og sansingen av noe, gjerne et bilde som en opplever og som ikke er fysisk.

Det å få ideer har mye med kognisjon eller de å være kognitiv å gjøre, dette har igjen med den mentale prosessen av å vite, tenke, lære og ta valg/avgjøre.  Men det har også med sansing, persepsjon, forestilling og planlegging å gjøre

Kreativitet har med det å skape noe, og det å skape noe kan være en mentalprosess og det å skape noe er så sette sammen elementer, gjerne kjente elementer på en ny måte men også nye elementer.

Et utrykk starter med en ide og kunstverk og litterære tekster er et uttrykk for en ide, men også mentale bilder og følelsestilstand. Så et åndsverk har da med det å kommunisere ideer.

Så hvilket vern gir da opphavsretten, den verner om selve uttrykket, kunstverket, men ikke innholdet og den bakenforliggende ideen. Noe interessant at Opphavsrett gir vern for programvare da. Eller gir det vern for den bakenforliggende ideen?

Programvare kommuniserer for eksempel  hvordan vi løser et problem og dette er det som får vern, selve teksten. Men ikke det som blir kommunisert.

En definisjon av kommunikasjon er overføring av informasjon fra en sender til en mottaker.

Opphavsretten oppstår ved den som produserer kunstverket, den litterære teksten eller programvaren og da ved skapelsen. Dersom jeg nå kommuniserer en ide til andre, så har jeg vern om fremførelsen og måten jeg fremførte dette på, om fremførelsen var av den mer ”kreative og kunstneriske sorten og hadde egenart”. ..........

Noen som har lyst til å bli med på fortsettelsen??

Kom med innspill nederst i bloggen……


En skult juvel

Publisert: 30.mai.2006 @ 13:03
Alt fokus i media omkring patenter har en tendens til å være negativt.


Men det er faktisk tiltak for den som søker kunnskap og ikke har penger.


VFO finnes over hele landet så dette er et tilbud for alle.

En kan få gratis upartisk veiledning og rådgivning og  VFO kan dekke:
-          forundersøkelse i forbindelse med patentering
-          Utforming av patentsøknad
-          Innsending av patentsøknad(søknadsprosessen)
-          Reiseutgifter i noen tilfeller
-          Advokatutgifter i forbindelse med lisensavtaler
Samt at de har oppfinnerstipendet som er en pengestøtte til oppfinner for å dekke lønn i en kortere periode.

Men det finnes selvfølgelig hjelp å få i Teknisk Ukeblad også i bedriftshjelperen.
(første artikkel må oppdateres, men det har jeg dessverre ikke hatt tid til enda…)

Det er viktig at et så viktig verktøy kommer tilsyne, men dessverre det har ikke samme nyhetsverdi som at noen gikk på trynet eller at vi er håpløse på patenter osv. i Norge


Kjære aviser, ta ansvar for Norges fremtid, få frem støtteapparatet og infrastrukturen.
Dette er informasjon som svært mange trenger og en stor mengde personer som vil bli opplyst om.Skjer mye nå, men fortsatt flyrot!!

Publisert: 11.mai.2006 @ 21:06
Det skjer mye  i disse dager i mitt ”rike” - ”The realm of intangible assets”

16 .mai har LES-Scandinavia, miniseminar i Oslo, men jeg frykter at påmeldingsfristen er løpt ut…(Men, spør man pent, går  nok det bra!)

23. Mai er det IPR PUB I Trondheim, som er en nettverks og erfaringsutvekslingsarena innen  ”mitt rike”. Det kan dere lese mer om her!

Samme dag i Oslo er det faktisk et møte om konsekvenser av at Norge nå tilsluttes EPC. Møtet er i regi av Tekna. Det finner dere mer om her.


Et lite sukk:
For de som ikke er i riktig by, så er vi jo så heldige at vi har AVINOR her i landet…
Makan til ELENDIG ledelse skal man lete lenge etter, men når sikkerhetsvaktene nå krever 30% lønnsøkning i en ”jafs” , så har man, ja hva skal vi si… håpløsheten råder…. Det blir nok streik!! Lurer på om det er mangel på langsiktighet i noen styrer her i landet - og en mangel på forståelse av ordet KVALITET! Dette undergraver merkevaren NORGE!!
(MEN, jeg har forståelse for at de ønsker mer lønn og det fortjener de sikkert, men det kan være lurt å ta det i flere trinn, det blir lettere å akseptere for den andre part.)

8.-9. juni i Trondheim har vi Patsoft, som er Norges største konferanse for IPR innen software og Elektronikk.

 
Har jeg glemt noen arr. om dette som går i MAI, så gi lyd, eller legg inn en kommentar!

Ipod! Kvalitet? Merkevare??

Publisert: 05.mai.2006 @ 13:57
Forbrukerinspektørene på NRK er et interessant program, ikke all saker er reelle problemer, men mer konstruerte og det spekuleres i ordkløveri.

Men de hadde et godt innslag om iPod fra Apple forrige uke.

Vi kan jo starte med å stille oss spørsmålet: Vet de, Apple altså, egentlig hva merkevare betyr?? Og hva dette innebærer?

De har åpenbart fått med seg en god del - for ikke å se det meste, som har med image og produktidentitet …MEN de har åpenbart glemt at kvalitetsbegrepet også er en del av dette…….


Jeg holder en god del kurs i personlig merkevarebygging som egentlig er kurs i hvordan kontrollere hvordan en kommuniserer…  Forståelse av kvalitetsbegrepet er sentralt i dette.

Jeg er litt i tvil om Apple har forståelse av kvalitetsbegrepet.

Kvalitetsbegrepet er en kompleks og sammensatt ”greie”…..kremt…!!

Kvalitet har mye med hva som er lovet/forespeilet kunden, men også hva som kreves og forventes, da også rent juridisk sett.

Kundeservice er en del av produktpakken, altså en del av helheten i vurderingen av produktet - og er ofte der en møter kundene direkte og de som da har fått problemer tilknyttet produktet.

Vi måler også gjerne de gode vennene på hvem som stiller opp når man er ”nede” eller har problemer. Således er Apple en DÅRLIG VENN!! De SPARKER deg bare videre til selger …  osv osv. Klarer de ikke å sparke, så forviser de deg til noen som ikke har eller tar ansvar. – så sant de ikke har klart æ gjøre seg utilgjengelig.

HUSK: Det motsatte av kjærlighet er LIKEGYLDIGHET. Apple elsker deg ikke – de trekker bare likegyldig på skuldrene så snart de har fått penga dine og sendt deg på dør med et pent epleprodukt.


Skjerpings!!Kvalitet og kundeservice henger således godt sammen…
Kvalitetsbegrepet er en del av merkevarebegrepet……..
Hvordan ting egentlig er, er ikke alltid like interessant, men hvordan de blir oppfattet å være…

Kanskje på tide å trekke fingrene ut av ørene og erkjenne at vi har forbrukerrettigheter her i Norge som er strengere enn andre land. Og det at man ikke oppfyller disse gjør at man forringer opplevd kvalitet på produktet. Dårlig kundeservice bidrar så til man assosierer Apple med negative verdier. Sålede forringes merkevaren


PS: God kvalitet er gjerne en kontinuerlig dialog om hva god kvalitet er. Apple invitere ikke til god  dialog - her er det absolutt ingen dialog!!


MMMMmmmmm!!!


 
Selv har jeg ingen iPod, men observerer omgivelsene…..!

Jeg vil ha GODE ”venner”…..!!!


Plagiat!!

Publisert: 07.apr.2006 @ 15:07
Det er jo interessant at boka Typisk Norsk faktisk krenker andres opphavsretter, det bekrefter bare mine tidligere påstander om bevisstløshet om dette i Norge. Det er faktisk typisk norsk, å ikke være god på det som har med blant annet opphavsretter.

Hm, har ikke den siste tidens debatter og skriverier om med forfattere gitt en liten vekker…??

Men jeg regner med at dette løser seg i minnelighet, ”de skyldige” har åpenbart kun vært klønete i sine kildehenvisninger og har lagt seg flate! Så da har de uansett nå en åpning for dialog… og denne dialogen kan jo gi $$$ til den krenkede!!

Det er da dessverre ikke slik at en kan si at: ”å unnskyld jeg var ikke klar over at jeg utgav ditt arbeide i mitt navn og ikke henvist til deg”,  så er alt ok. Har en tjent penger på dette bør og vil den ”krenkede” få erstatning, og da er det bedre å gå inn i forhandlinger og inngå et forlik en å gå inn i en mye dyrere rettssak som fort vil vise seg å bli dyrere en erstatning for begge parter. Det kan også være at noen har krenket den andre ved feil bruk av andres åndsverk og ved dette satt den andre i et dårlig lys, da kan det være lurt å ta frem sjekkheftet og signalisere at en vil gjøre opp for seg, for som sagt over, rettssaker blir fort mye dyrere for alle parter. Satt veldig på spissen er det kun 2 vinnere og det er ikke de stridende parter, men advokatene til de begge.


Og det burde i hvert fall Dinamo forlag, og om de er medlem av forlegerforeningen er jo det litt ekstra komisk da den har som et av sine formål: ”Øke respekten for opphavsretten også gjennom styrking av forlagenes egen opphavsrettslige stilling”

Kanskje på tide å ta kurs i dette, og lere hvordan en bør henvise til kildene? Dette er en liten oppfordring til forlegerforeningen, "ta ansvar gi deres medlemmer kunnskap!"


Norge og EPO - konsekvenser

Publisert: 27.mar.2006 @ 21:44
Vær hilset!

For 2 blogger siden, som det nå dessverre er litt tid siden, nevnte jeg  at det 2. mars 2006 kom  en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet, NHD, om at regjeringen går inn for norsk medlemskap i europeisk patentorganisasjon. Se hele pressemeldingen her:
http://odin.dep.no/nhd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/024051-070045/dok

Så spørsmålet er da: hva er dette, og hvilke konsekvenser får dette?

Hva er EPC og EPO?
EPC er den europeiske patentkonvensjonene, denne trådte i kraft i 1977, men Norge valgte å avvente og se hva som skjedde, og er enda ikke medlem. EPO er det europeiske patentverket, European Patent Office.

Hvilke konsekvenser får dette?:
NHD har lagt vekt på at det medfører en kostnadsreduksjon for norske bedrifter og en forenkling av søknad om patent i Europa, og det er jo noe en bør juble over.


Men hva annet kan dette medføre:
 • Større hindringer på hjemmemarkedet for norske bedrifter
  • Økning i antall meddelte patenter i Norge
  • Flere utenlandske patenter i Norge
 • Endring av frihetsgrader og utvidete konfliktflater
  • Økte advokatkostnader på hjemmemarkedet
 • Mer konkurranse i patentbransjen
 • Krav til formell kompetanse blant patentfullmektigene
Norge står uansett for øyeblikket utenfor EPC, og det er vel egentlig litt greit spør dere meg!
Norsk næringsliv mangler kompetanse på dette, og vi ER DÅRLIGE på å benytte dette, jeg vil faktisk dra det så langt som til å si (litt på spissen) BEVISSTLØSE!
Når Norge nå tilslutter seg EPC så vil det bli søk om flere patenter fra utenlandske bedrifter, og ca 3 år etter at vi nå har blitt en del av EPO vil vi merke en stor tilvekst av innvilgete utenlandske patenter i Norge. Noe som kan medføre at de som ikke har kompetanse om patenter eller har tatt hensyn til dette, kan få problemer med å i vare ta fremtidige markeder og muligheter, nå som nye patenter vil blokkere flere teknologiområder. Satt litt på spissen vil det å ikke ha satt seg inn i patentsystemet og ta de nødvendige forhåndsregler når en utvikler, produserer eller omsetter varer, være som å gå med bind for øynene inn i et minefelt,
Så på kort sikt kan nok EPC medlemskapet medføre at flere bedrifter knekker ryggen, men det er de sterkestes rett, og manglende kunnskap er en svakhet. Vel ikke helt, men mangel på selvinnsikt slik at en ikke får kompensert for manglende kompetanse er en svakhet.

Så start kartleggingen av egen kompetanse nå!!!
Men på lang sikt er det helt klart en fordel å være med, kan nok være at programvareindustrien er uenig ja.... Kom med kommentarer så kan jeg uttype om dette også...…
For mer informasjon:
WIPO
EPO
 

Skatteetaten - SINTEF-dødaren

Publisert: 21.mar.2006 @ 14:30
SÅ kan man stille seg spørsmålet: Vet egentlig venstre handa hva høyrehanda vil og ev. gjør?
Skal vi ha forskning i her i Norge og er innovasjon og entreprenørskap av interesse?

La oss nå leke at vi er med i tv-programmet ”Det svakeste ledd” og følgende spørsmål blir stilt:
-          ER forutsigbare rammevilkår avgjørende for eksisterende og kommende næring?
-          Hvordan forholde seg til handlingsrom for forskning, økonomisk?
-          Er internasjonalt arbeid og forskningssamarbeid viktig?

Norge svarer slik på spørsmålene:
Forutsigbarhet er helt uviktig her i landet: Trondheim overligningsnemnd vedtok 20. september 2005 at SINTEF, fra og med inntektsåret 2001, ikke lenger skal være omfattet av unntaket i skatteloven. Dette medfører at det blir vanskelig å være langsiktige med investeringer. Og en tapping av likviditeten til SINTEF. Det beste er jo at SINTEF da må betale formueskatt uansett om de går med overskudd eller ikke.  I tillegg så får vi da barbert bredden i forskning da usikre prosjekter ikke vil få støtte.

Ved at de nå må betale skatt tilbake fra 2001, som de ikke har satt av midler til, samt straffeskatt og renter, får vi sikkert knekt ryggen på det som nå er Europas 4. største forskningsinstitusjon. Dermed blir flere forskere tilgengelige på markedet til et opphetet norsk næringsliv, som sårt trenger flere tilgjengelige fagfolk.

Internasjonalt samarbeid er også helt uviktig og det greier vi faktisk å hindre med å skattlegge SINTEF. Ikke blare blir SINTEF nå mye dyrere, men hvis Sintef blir vurdert som en skattepliktig instans, kan forskningsstiftelsen havne i en kategori der det blir vanskeligere å få økonomisk støtte fra EU-systemet. I tillegg til at de vil få problemer med prosjekter de allerede er inne i.

Programleder:                      ”Norge er det svakeste ledd…. Og er ute… farvel……”

Dette er helt fantastisk latterlig. Forutsigbarhet er helt avgjørende for å drive utvikling av nytt Norsk næringsliv. Om en nå plutselig endrer rammevilkårene, så la det i det minste skje fra en bestemt dato i fremtiden. Det er en liten idé å la næringen få tid til å omstille seg. Hvem har satt av midler til en slik plutselig endring av skatt de ikke tror de skal betale…? Skjerpings!!!

Dersom skatteetaten hadde konsentrert seg om at SINTEF og andre i samme situasjon ved å slippe å betale skatt, får bedre vilkår enn andre som også driver med oppdragsforskning som ikke er stiftelser, så hadde de sikkert hatt et poeng, men det er nå strengt tatt ikke deres ansvarsområde. Det vil jo ikke bare ramme SINTEF, men en de fleste andre i samme situasjon, 60 stykker ifølge Adresseavisen.

Vi sliter jo ikke med høye priser i Norge i forhold til utlandet fra før heller og forskningsinstitusjonene blir sikkert ikke nødt til å øke timeprisene som følge av dette…

Skatteetaten skapte problemer med håndteringen av skatteFUNN også.. men det er en annen historie..
Men både da og nå så gjør de jo bare jobben sin og det skal vi være glade for. Byråkratene er ansatt for å forsikre seg og oss om at vi alle holder oss til regelverket og sikre at ingen ”trikser”. Men å komme med nye fortolkninger av eksisterende regelverk, er vel noe i gråsonen her. Oppfyller nye fortolkninger av regelverket, intensjonene som var utgangspunktet for reglene som de nå skal fortolke og forholde seg til? Det kan faktisk være en idé å forhøre seg med politikerne om den nye fortolkningen faktisk ender opp med å gi tilsiktet effekt i forhold til hva som var intensjonene.


Norge, Europa og patenter

Publisert: 03.mar.2006 @ 22:00
Regjeringen går inn for norsk medlemskap i europeisk patentorganisasjon

Torsdag 2. mars sendte regjeringen ut pressemelding om at Norge nå blir "medlem av Europa" når det gjelder patenter.

Jeg skal dessverre på sydenferie og rekker ikke å kommentere saken nå, men skal komme sterkt tilbake (om 1-2 uker).

Nyt livet så lenge

Magnus


RÅ MAKT!!!

Publisert: 07.feb.2006 @ 11:43
I forrige innlegg stilte jeg spørsmålet om vi ikke bare skulle avskaffe, opphavsrett, patenter, design og varemerkebeskyttelse. Og det ble ganske mange innlegg, og jeg takker for at dere tok dere tid til å legge inn svar.

Jeg skal komme tilbake med mer i denne debatten, må bare få mer tid… Tidsklemma som alle snakker om er høyst reell..

Uansett over til dagens kommentar til media bildet.


I Dagbladet for noen dager siden står det skrevet om en ”stakkar” som føler at musikk industrien kjører over ham og andre ved bruk av finansielle muskler. De velger ut en ”stakkarer” som ikke har ”villet noen noe vondt”, og sak søker dem som enkeltpersoner. Uten å henge meg opp i det juridiske i denne saken, så virker dette som en noe uheldig fremgangsmåte.

Viser til artikkel jeg med flere skrev i Teknisk Ukeblad om merkevarebygging, hvor vi beskriver merkevaren som et varemerke som en tilegner visse verdier.

Når nå musikk industrien går frem på denne måten, hvor da disse ”stakkarene” blir fremstilt som offer for rå makt i media, siden det er dette som selger aviser og det er også musikk industrien svært klar over(vel burde være klar over), så tilegner de seg verdier de neppe ønsker å stå for.

Vi kan jo ta eksempelet med McDonald’s som saksøker gud og hvermann som benytter ”Mc” i varemerkene sine.  De gikk også til søksmål mot en person i Australia, som forsøkte å varemerkebeskytte en forkortelse av sitt navn som reklame på klærne til et ”cricket” lag han sponset. McBratney forsøkte å registrere McBrat og McDonald’s til sak. McDonald’s mente at McBrat var forlikt McKid. Så kan en jo stille seg spørsmålet, var nå dette så lurt da?? Omdømmet, altså renommeet til McDonald’s fikk seg en knekk og det gjorde også merkevaren, og vips der forsvant 100 000 000$ i markedsverdi. Men i tillegg ser nå McDonald’s ut til å tape saken og miste retten til sitt eget varemerke McKid.

For å fortsette der jeg slapp i stad, det kan være lurt å tenke over hvor problemet ligger. Er det slik at alle ønsker å bryte loven, eller er det at ingen kjenner til loven og at de grensene som nå er trekt er alt for uklare. Hadde det da ikke vært bedre å gå ut i dialog og forsøkt å få gjort noe med folks holdninger og kunnskap om dette? Men det er ikke så enkelt nå som de allerede har prestert å ”brande” seg som den store stygge kapitalmakten som alle ønsker å være i mot, uansett om de har rett eller ikke. Å ha en juridisk rett betyr ikke at det er kommersielt fornuftig/formålstjenelig å håndheve denne, det som angår immaterielle verdier er mer kompleks en som så.

Når det gjelder saken jeg tar som eksempel fra Dagbladet, så har han vist i følge artikkelen lagt ut materialet på en slik måte at det er vanskelig for en kunde å skjønne at materialet ikke avspilles fra hans server, men direkte fra opphavsfirmaene. Her kjære venner kommer Markedsføringsloven inn og den er faktisk der ute blant annet for å beskytte dere som forbrukere. Det samme gjelder faktisk for varemerkeloven.

Siden lenkene er fjernet så kan jeg dessverre ikke diskutere mer om dette siden det da bare blir synsing. Men det hadde vært fint om noen der ute, som for eksempel er involvert i saken kunne komme med en kommentar!


Nyt dagen
Magnus


Forskning, næring og integritet

Publisert: 05.feb.2006 @ 16:13
Mitt evige råd til alle som er involvert i næringsvirksomhet og innehar mange ”hatter” er å benytte seg av føre var prinsippet. Avklar alt i forkant. Men selvfølgelig, det er avhengig av at alle parter er klar over at det er noe som må avklares. Så informasjon om hva som er rett og galt kan være en ide å komme med, vishet disse begrepene dette blir av mange oppfattet som en del av integritetsbegrepet.

I teknisk ukeblad i forrige uke (nr. 4 2006) er det beskrevet at rektor ved UIT har politianmeldt en av sine egne ansatte for økonomisk utroskap. Om det har skjedd noe ulovelig her ønsker jeg ikke å kommentere på, men belyse noe mer vedrørende denne type situasjoner.

Før endring i arbeidstakeroppfinnelsesloven 1.1.2003, var det gjort et godt forarbeid og en viktig kommentar i dette forarbeidet i odelstingspreposisjon 67 var at en forsker som aktivt deltar i næringsvirksomhet osv ikke skal stille seg selv eller institusjonen i en slik situasjon at en setter den faglige integritet på spill.  Alle har plikt til å sjekke om man gjør ting som kan betegnes å være i grenseland ”kreativt” når det gjelder involvering i ulike prosjekter og blanding av egen og andres interesser.

Ved Universitetene og Høgskolene foreligger en oppfattet sedvane på hvordan ting skal kunne foregå når det gjelder arbeidsoppgaver utenom ansettelsesforholdet. Dette kan være gründervirksomhet, konsulentvirksomhet, styrearbeidet osv. Det hadde da vært lurt å ta en prat med vedkommende først og avklart hva situasjonen er, før en går til det skritt at en anmelder sine egne. Dette under graver den ansattes integritet, og i tillegg ødelegger dette for dialogen mellom de ansatte og arbeidsgiver. God forskning skjer slik jeg ser det når forskerne kan konsentrere seg om det de kan, og slipper å bekymre seg for at noen kommer stormende inn på kontoret med ”øks”. Det er viktig å ha klart for seg at noe forskning ved Universitetene og Høgskolene (U&H) er finansiert ved at ansatte har opprettet egne stiftelser som de har overdratt patentrettigheter til og har drevet konsulentvirksomhet fra osv. Slik at forskningen blir finansiert fra denne stiftelsen. Og spesielt nå når U&H skal hjelpe de ansatte til å kapitalisere på de gode ideene og får eierskap i disse.

Juristen i forskerforbundet bemerker at forskere nå må utvise forsiktighet. Vel, jeg vil heller si at man som alltid bør avklare med arbeidsgiver om hva som er i gråsonen før man handler, og kreve å få på plass et sett av retningslinjer/policy dokumenter/veiledning vedrørende slike ting. Alle har en egen plikt til å undersøke, dette gjelder ved kjøp av varer, tjenester og ved andre forhold. Innen patentverden er dette dratt enda lengre, det er ikke noe som er ”uaktsomt”. Alle har plikt til å sjekke i forkant om en krenker andres rettigheter.  Det er dessverre mye ”rot” og rolleblandinger, men de fleste har ikke ønsket noe ”vondt” med dette. Det har vært oppfattet som sedvane at man gjør ting på slike ”kreative” måter, og at man har svært frie tøyler i sitt ansettelsesforhold ved U&H. Ting blir ikke endret i forhold til hvordan man bør bære seg at, ved denne anmeldelsen, men det blir nok mye klarere at man bør avklare før man handler.

En liten oppfordring til UIT vil da være; avklar rettighetssituasjoner og rolleblandinger, og gi de ansatte informasjon om hva som er uheldig og hva som er innenfor. Næringsvirksomhet er ikke alltid forskerens kompetanseområde, selv om dette er noe som U&H fokuserer svært mye på. Hjelp de ansatte til større innsikt i dette, gå ut i dialog og avklar. Har noe skjedd med tanke på egen vinning og at man har stilt egen faggruppe, institutt, fakultet og/eller institusjons integritet og omdømme på spill, så er det noe man bør handle i forholdt til.

Når man er løst fra taushet kan det være lurt å komme med noen uttalelser om saken, da det å ikke gi noe informasjon i en slik situasjon fremstiller som her UIT som den store stygge ulven, og de øvrige ansatte blir engstelige for hva som skjer og om de selv faktisk er i samme situasjon.

Innen innovasjon, entreprenørskap og næringsvirksomhet forøvrig handler det om troverdighet og gjensidig tillitt…..


Lykte til!!


La oss avskaffe opphavsretten!!!

Publisert: 06.jan.2006 @ 09:53
La oss avskaffe opphavsretten!!!
(”virtuell imperialisme”?)

Hva skal vi med opphavsrett, patenter, design og varemerkebeskyttelse? Skal vi ikke bare avskaffe hele skitten?

 Vel, jeg føler at vi må se litt mer på hva dette er først.
Det var jo en del debatt i forbindelse med endringene i åndsverksloven – den såkalte MP3-loven.
Men svenskene har dratt dette lengst. Et nytt parti har meldt seg før valget i Sverige: Piratpartiet. Ifølge partiets hjemmeside vil det avskaffe opphavsrett, patenter, varemerker og mønsterbeskyttelse.

I dag tenkte jeg at jeg skulle skape debatt så jeg henvender meg til dere andre der ute: Har dere tenkt noe igjennom dette?  Kan være lurt å starte med noen korte (juridiske) definisjoner.

Hva er immaterialretten? Jo det omfatter rettsområder som patent, varemerke design og opphavsrett. Andre relevante definisjoner finner dere hos patentstyret, eller i artiklene jeg sammen med flere har skrevet i bedriftshjelperen til Teknisk Ukeblad.

Det er jo et svært interessant tanke- eksperiment og vi bør følge opp med følgende spørsmål: 

 • Hva er immaterialrett
 • Hvordan fungerer systemet
 • Hvorfor har vi systemet
 • Hvilken samfunnseffekt har systemet
 • Har det noen nytteverdi
 • Har lovverket ønsket effekt, oppnår vi det vi ønsker med det?
 • Hvem gagner systemet
 • Hva vil vi med systemet
 • Angriper vi eventuelle problemer riktig ved å fjerne systemet
 • Hvilke alternativer har en
 • Hvilke konsekvenser har det på samfunnsutviklingen at en beholder eller fjerner systemet
 • Hva fungerer ikke
 • Trenger vi systemet
Vil fjerning av lovverket akselerere eller bremse den tekniske og samfunnsutviklingen?
Har det noen relevans om den tekniske utviklingen bremses eller ikke? Vil det få andre positive eller negative konsekvenser? Kan vi betegne dette systemet som den nye måten å kontrollere den tredje verden? Altså et virtuelt koloniherredømme?

De fleste som jobber med immaterialrett vil kanskje stille følgende spørsmål:
Hvorfor skulle jeg skrive en bok, utvikle medisiner/lage musikk osv. når alle kan kopiere dette? Hvem skal da betale min lønn? Det vil være de som produserer billigst og som har flest markedskanaler som vil tjene penger, ikke jeg! Altså den etablerte industrien. Vil det bli startet noen nye bedrifter da?


Da er det andre mer moralsk/etiske spørsmål som må diskuteres og som da kanskje er mer riktig ende å starte i:
 • Er det greit å ta andres arbeide å utgi det for å være sitt eget?
 • Er det greit å benytte andres arbeide til annet en det var tiltenkt
 • Er det greit å knytte noen sitt arbeide opp til verdier opphavspersonen ikke står inne for?
 • Er det greit å begrense andres utnyttelse av eget arbeide og da ev. kun til det det var tiltenkt?
 • Er det greit å kapitalisere på andres arbeide uten at opphavspersonen får noe?
 • Er det greit å bygge videre på andres arbeide
 • Er det greit å distribuere og kopiere andres arbeide mot deres ønsker?
 • Er det greit å utgi noe for å være noe det ikke er?
 • Er det greit å endre lovverk for egen vinnings skyld?
Som en avsluttende kommentar til det Svenske initiativet:
De skaper debatt og for det skal de applauderes
Ting må spisses og en må være kategorisk for å få oppmerksomhet, og med det de har lyktes, for det skal de også applauderes, MEN de mangler innsikt i forståelse av begreper, sammenhenger osv. Kanskje er dette et problem… altså forskjellig oppfatning av innholdet i begreper?


Fortsettelse følger!
(og da med noen av mine tanker og muligens deres tanker rundt dette temaet)

Jeg har en diplomstudent ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, så en debatt vil være helt genialt. Andre studenter er også velkommen til å ta kontakt for ev. prosjekt og diplomoppgaver på temaer vedrørende immaterielle rettigheter og verdier.

Lærer nød ?naken kvinne? å spinne?????

Publisert: 15.des.2005 @ 13:01
Lærer nød naken kvinne å spinne……??? eller lærer en bare å akseptere at en er(blir) naken?

Over nyttår pålegges alle bedrifter med minst en ansatt, som ikke er eier av bedriften, å ordne med pensjonsordninger(Obligatorisk tjenestepensjon)…. Vell og bra for arbeiderne, men er no dette heldig for de ”Nye” "bedriftene"??

Blir nok færre AS’er og flere enkeltpersonforetak over nyttår ja…  
De som var ansatte, er nå enkeltpersonforetak og har konsulentoppdrag fra sine tidligere sjefer, hvor de fakturerer og ikke lenger mottar lønn…

Alle ansatte i små butikker blir nå salgskonsulenter, i eget selskap og innleid av butikkeier og med kontrakter som kan terminenes på dagen.
Det blir hver enkelt for seg selv og alle blir sin egen herre….Fleksible mennesker.
Mmmmm samhold!?

Kan bli hardt å utvide for nye høyteknologibedrifter også, siden en får ekstra kostnadsbyrder.

Blir en arbeidsledig, kan en ved oppstart av ny bedrift motta dagpenger i inntil 9 mnd etter at selskapet er etablert. Dette er et kjempe bra initiativ for å lære en å ”spinne”...
Men å å å, mmmm….,
 enda en selvstendig konsulent, ”kan ikke” ansette noen heller, leier heller inn en annen, ”konsulent”…

Ikke får du dagpenger heller om det skulle gå dårlig…

En blir liksom litt ”naken” alene…
Var no dette så bra for de som ”var” ansatte??

Barer lurer jeg!

Selv er jeg selvstendig konsulent!!
(har aldri vært annet)


hits