Hvem eier løsningen?

Publisert: 18.feb.2007 @ 16:02:52

Hei hei,

endelig et ledig øyeblikk…. og da får man jo lyst til å publisere noe….For å forvirre enda mer:

Er det egentlig interessant å spørre om hvem som eier ideen? Er det ikke løsningen som er av interesse? Hvis du eier ideen og jeg eier løsningen? Hvem tjener da penger? Er det noe avhengighetsforhold mellom disse? Bør inntjeningen deles?

Har det noe å si hvordan jeg kom opp med løsningen? Og har det noe å si hvordan du kom opp med ideen?

Hvem eier problemstillingen? Har det noen betydning?

Noen tanker?


Hvem eier ideen?

Publisert: 06.feb.2007 @ 23:18:02

Så var jeg her igjen da…

Hvem eier ideen er et spørsmål jeg har blitt stilt ofte og som jeg selv ofte stiller…

Det kommer litt an på hvilke "briller" en har og om en tar en rent juridisk diskusjon eller en moralsk etisk diskusjon. Med et juridisk utgangspunkt skal vi i Norge ta utgangspunkt i internasjonalrett eller nasjonal rett? Hva er taktisk og hva er lurt. Er det moralsk og etisk riktig å ta en taktisk vurdering av dette? En ide blir fort internasjonal….

Jeg har jo tidligere diskutert hva en ide er og hva et problem er.

Uten å slå i hjel argumenter med juss og egne oppfatninger, hva mener dere om hvem som eier en ide. Har den som har definert en problemstilling som ofte er utgangspunktet for en ide, noen rettigheter til ideen sett med de ulike "brillene"? Kan man eie en ide? Eller er dette kun en løsning som ligger åpent i dagen og kun trenger å bli spurt etter ved at man definerer en problemstilling? I en student veilederrolle, hvem eier ideene og resultatene av arbeidet?

Noen tanker?


hits