La oss avskaffe opphavsretten!!!

Publisert: 06.jan.2006 @ 09:53:51
La oss avskaffe opphavsretten!!!
("virtuell imperialisme"?)

Hva skal vi med opphavsrett, patenter, design og varemerkebeskyttelse? Skal vi ikke bare avskaffe hele skitten?

Vel, jeg føler at vi må se litt mer på hva dette er først.
Det var jo en del debatt i forbindelse med endringene i åndsverksloven - den såkalte MP3-loven.
Men svenskene har dratt dette lengst. Et nytt parti har meldt seg før valget i Sverige: Piratpartiet. Ifølge partiets hjemmeside vil det avskaffe opphavsrett, patenter, varemerker og mønsterbeskyttelse.

I dag tenkte jeg at jeg skulle skape debatt så jeg henvender meg til dere andre der ute: Har dere tenkt noe igjennom dette? Kan være lurt å starte med noen korte (juridiske) definisjoner.

Hva er immaterialretten? Jo det omfatter rettsområder som patent, varemerke design og opphavsrett. Andre relevante definisjoner finner dere hos patentstyret, eller i artiklene jeg sammen med flere har skrevet i bedriftshjelperen til Teknisk Ukeblad.

Det er jo et svært interessant tanke- eksperiment og vi bør følge opp med følgende spørsmål:

 • Hva er immaterialrett
 • Hvordan fungerer systemet
 • Hvorfor har vi systemet
 • Hvilken samfunnseffekt har systemet
 • Har det noen nytteverdi
 • Har lovverket ønsket effekt, oppnår vi det vi ønsker med det?
 • Hvem gagner systemet
 • Hva vil vi med systemet
 • Angriper vi eventuelle problemer riktig ved å fjerne systemet
 • Hvilke alternativer har en
 • Hvilke konsekvenser har det på samfunnsutviklingen at en beholder eller fjerner systemet
 • Hva fungerer ikke
 • Trenger vi systemet
Vil fjerning av lovverket akselerere eller bremse den tekniske og samfunnsutviklingen?
Har det noen relevans om den tekniske utviklingen bremses eller ikke? Vil det få andre positive eller negative konsekvenser? Kan vi betegne dette systemet som den nye måten å kontrollere den tredje verden? Altså et virtuelt koloniherredømme?

De fleste som jobber med immaterialrett vil kanskje stille følgende spørsmål:
Hvorfor skulle jeg skrive en bok, utvikle medisiner/lage musikk osv. når alle kan kopiere dette? Hvem skal da betale min lønn? Det vil være de som produserer billigst og som har flest markedskanaler som vil tjene penger, ikke jeg! Altså den etablerte industrien. Vil det bli startet noen nye bedrifter da?


Da er det andre mer moralsk/etiske spørsmål som må diskuteres og som da kanskje er mer riktig ende å starte i:
 • Er det greit å ta andres arbeide å utgi det for å være sitt eget?
 • Er det greit å benytte andres arbeide til annet en det var tiltenkt
 • Er det greit å knytte noen sitt arbeide opp til verdier opphavspersonen ikke står inne for?
 • Er det greit å begrense andres utnyttelse av eget arbeide og da ev. kun til det det var tiltenkt?
 • Er det greit å kapitalisere på andres arbeide uten at opphavspersonen får noe?
 • Er det greit å bygge videre på andres arbeide
 • Er det greit å distribuere og kopiere andres arbeide mot deres ønsker?
 • Er det greit å utgi noe for å være noe det ikke er?
 • Er det greit å endre lovverk for egen vinnings skyld?
Som en avsluttende kommentar til det Svenske initiativet:
De skaper debatt og for det skal de applauderes
Ting må spisses og en må være kategorisk for å få oppmerksomhet, og med det de har lyktes, for det skal de også applauderes, MEN de mangler innsikt i forståelse av begreper, sammenhenger osv. Kanskje er dette et problem… altså forskjellig oppfatning av innholdet i begreper?


Fortsettelse følger!
(og da med noen av mine tanker og muligens deres tanker rundt dette temaet)

Jeg har en diplomstudent ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, så en debatt vil være helt genialt. Andre studenter er også velkommen til å ta kontakt for ev. prosjekt og diplomoppgaver på temaer vedrørende immaterielle rettigheter og verdier.

hits