RÅ MAKT!!!

Publisert: 07.feb.2006 @ 11:43
I forrige innlegg stilte jeg spørsmålet om vi ikke bare skulle avskaffe, opphavsrett, patenter, design og varemerkebeskyttelse. Og det ble ganske mange innlegg, og jeg takker for at dere tok dere tid til å legge inn svar.

Jeg skal komme tilbake med mer i denne debatten, må bare få mer tid… Tidsklemma som alle snakker om er høyst reell..

Uansett over til dagens kommentar til media bildet.


I Dagbladet for noen dager siden står det skrevet om en ”stakkar” som føler at musikk industrien kjører over ham og andre ved bruk av finansielle muskler. De velger ut en ”stakkarer” som ikke har ”villet noen noe vondt”, og sak søker dem som enkeltpersoner. Uten å henge meg opp i det juridiske i denne saken, så virker dette som en noe uheldig fremgangsmåte.

Viser til artikkel jeg med flere skrev i Teknisk Ukeblad om merkevarebygging, hvor vi beskriver merkevaren som et varemerke som en tilegner visse verdier.

Når nå musikk industrien går frem på denne måten, hvor da disse ”stakkarene” blir fremstilt som offer for rå makt i media, siden det er dette som selger aviser og det er også musikk industrien svært klar over(vel burde være klar over), så tilegner de seg verdier de neppe ønsker å stå for.

Vi kan jo ta eksempelet med McDonald’s som saksøker gud og hvermann som benytter ”Mc” i varemerkene sine.  De gikk også til søksmål mot en person i Australia, som forsøkte å varemerkebeskytte en forkortelse av sitt navn som reklame på klærne til et ”cricket” lag han sponset. McBratney forsøkte å registrere McBrat og McDonald’s til sak. McDonald’s mente at McBrat var forlikt McKid. Så kan en jo stille seg spørsmålet, var nå dette så lurt da?? Omdømmet, altså renommeet til McDonald’s fikk seg en knekk og det gjorde også merkevaren, og vips der forsvant 100 000 000$ i markedsverdi. Men i tillegg ser nå McDonald’s ut til å tape saken og miste retten til sitt eget varemerke McKid.

For å fortsette der jeg slapp i stad, det kan være lurt å tenke over hvor problemet ligger. Er det slik at alle ønsker å bryte loven, eller er det at ingen kjenner til loven og at de grensene som nå er trekt er alt for uklare. Hadde det da ikke vært bedre å gå ut i dialog og forsøkt å få gjort noe med folks holdninger og kunnskap om dette? Men det er ikke så enkelt nå som de allerede har prestert å ”brande” seg som den store stygge kapitalmakten som alle ønsker å være i mot, uansett om de har rett eller ikke. Å ha en juridisk rett betyr ikke at det er kommersielt fornuftig/formålstjenelig å håndheve denne, det som angår immaterielle verdier er mer kompleks en som så.

Når det gjelder saken jeg tar som eksempel fra Dagbladet, så har han vist i følge artikkelen lagt ut materialet på en slik måte at det er vanskelig for en kunde å skjønne at materialet ikke avspilles fra hans server, men direkte fra opphavsfirmaene. Her kjære venner kommer Markedsføringsloven inn og den er faktisk der ute blant annet for å beskytte dere som forbrukere. Det samme gjelder faktisk for varemerkeloven.

Siden lenkene er fjernet så kan jeg dessverre ikke diskutere mer om dette siden det da bare blir synsing. Men det hadde vært fint om noen der ute, som for eksempel er involvert i saken kunne komme med en kommentar!


Nyt dagen
Magnus


Forskning, næring og integritet

Publisert: 05.feb.2006 @ 16:13
Mitt evige råd til alle som er involvert i næringsvirksomhet og innehar mange ”hatter” er å benytte seg av føre var prinsippet. Avklar alt i forkant. Men selvfølgelig, det er avhengig av at alle parter er klar over at det er noe som må avklares. Så informasjon om hva som er rett og galt kan være en ide å komme med, vishet disse begrepene dette blir av mange oppfattet som en del av integritetsbegrepet.

I teknisk ukeblad i forrige uke (nr. 4 2006) er det beskrevet at rektor ved UIT har politianmeldt en av sine egne ansatte for økonomisk utroskap. Om det har skjedd noe ulovelig her ønsker jeg ikke å kommentere på, men belyse noe mer vedrørende denne type situasjoner.

Før endring i arbeidstakeroppfinnelsesloven 1.1.2003, var det gjort et godt forarbeid og en viktig kommentar i dette forarbeidet i odelstingspreposisjon 67 var at en forsker som aktivt deltar i næringsvirksomhet osv ikke skal stille seg selv eller institusjonen i en slik situasjon at en setter den faglige integritet på spill.  Alle har plikt til å sjekke om man gjør ting som kan betegnes å være i grenseland ”kreativt” når det gjelder involvering i ulike prosjekter og blanding av egen og andres interesser.

Ved Universitetene og Høgskolene foreligger en oppfattet sedvane på hvordan ting skal kunne foregå når det gjelder arbeidsoppgaver utenom ansettelsesforholdet. Dette kan være gründervirksomhet, konsulentvirksomhet, styrearbeidet osv. Det hadde da vært lurt å ta en prat med vedkommende først og avklart hva situasjonen er, før en går til det skritt at en anmelder sine egne. Dette under graver den ansattes integritet, og i tillegg ødelegger dette for dialogen mellom de ansatte og arbeidsgiver. God forskning skjer slik jeg ser det når forskerne kan konsentrere seg om det de kan, og slipper å bekymre seg for at noen kommer stormende inn på kontoret med ”øks”. Det er viktig å ha klart for seg at noe forskning ved Universitetene og Høgskolene (U&H) er finansiert ved at ansatte har opprettet egne stiftelser som de har overdratt patentrettigheter til og har drevet konsulentvirksomhet fra osv. Slik at forskningen blir finansiert fra denne stiftelsen. Og spesielt nå når U&H skal hjelpe de ansatte til å kapitalisere på de gode ideene og får eierskap i disse.

Juristen i forskerforbundet bemerker at forskere nå må utvise forsiktighet. Vel, jeg vil heller si at man som alltid bør avklare med arbeidsgiver om hva som er i gråsonen før man handler, og kreve å få på plass et sett av retningslinjer/policy dokumenter/veiledning vedrørende slike ting. Alle har en egen plikt til å undersøke, dette gjelder ved kjøp av varer, tjenester og ved andre forhold. Innen patentverden er dette dratt enda lengre, det er ikke noe som er ”uaktsomt”. Alle har plikt til å sjekke i forkant om en krenker andres rettigheter.  Det er dessverre mye ”rot” og rolleblandinger, men de fleste har ikke ønsket noe ”vondt” med dette. Det har vært oppfattet som sedvane at man gjør ting på slike ”kreative” måter, og at man har svært frie tøyler i sitt ansettelsesforhold ved U&H. Ting blir ikke endret i forhold til hvordan man bør bære seg at, ved denne anmeldelsen, men det blir nok mye klarere at man bør avklare før man handler.

En liten oppfordring til UIT vil da være; avklar rettighetssituasjoner og rolleblandinger, og gi de ansatte informasjon om hva som er uheldig og hva som er innenfor. Næringsvirksomhet er ikke alltid forskerens kompetanseområde, selv om dette er noe som U&H fokuserer svært mye på. Hjelp de ansatte til større innsikt i dette, gå ut i dialog og avklar. Har noe skjedd med tanke på egen vinning og at man har stilt egen faggruppe, institutt, fakultet og/eller institusjons integritet og omdømme på spill, så er det noe man bør handle i forholdt til.

Når man er løst fra taushet kan det være lurt å komme med noen uttalelser om saken, da det å ikke gi noe informasjon i en slik situasjon fremstiller som her UIT som den store stygge ulven, og de øvrige ansatte blir engstelige for hva som skjer og om de selv faktisk er i samme situasjon.

Innen innovasjon, entreprenørskap og næringsvirksomhet forøvrig handler det om troverdighet og gjensidig tillitt…..


Lykte til!!


hits