Norge og EPO - konsekvenser

Publisert: 27.mar.2006 @ 21:44
Vær hilset!

For 2 blogger siden, som det nå dessverre er litt tid siden, nevnte jeg  at det 2. mars 2006 kom  en pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet, NHD, om at regjeringen går inn for norsk medlemskap i europeisk patentorganisasjon. Se hele pressemeldingen her:
http://odin.dep.no/nhd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/024051-070045/dok

Så spørsmålet er da: hva er dette, og hvilke konsekvenser får dette?

Hva er EPC og EPO?
EPC er den europeiske patentkonvensjonene, denne trådte i kraft i 1977, men Norge valgte å avvente og se hva som skjedde, og er enda ikke medlem. EPO er det europeiske patentverket, European Patent Office.

Hvilke konsekvenser får dette?:
NHD har lagt vekt på at det medfører en kostnadsreduksjon for norske bedrifter og en forenkling av søknad om patent i Europa, og det er jo noe en bør juble over.


Men hva annet kan dette medføre:
  • Større hindringer på hjemmemarkedet for norske bedrifter
    • Økning i antall meddelte patenter i Norge
    • Flere utenlandske patenter i Norge
  • Endring av frihetsgrader og utvidete konfliktflater
    • Økte advokatkostnader på hjemmemarkedet
  • Mer konkurranse i patentbransjen
  • Krav til formell kompetanse blant patentfullmektigene
Norge står uansett for øyeblikket utenfor EPC, og det er vel egentlig litt greit spør dere meg!
Norsk næringsliv mangler kompetanse på dette, og vi ER DÅRLIGE på å benytte dette, jeg vil faktisk dra det så langt som til å si (litt på spissen) BEVISSTLØSE!
Når Norge nå tilslutter seg EPC så vil det bli søk om flere patenter fra utenlandske bedrifter, og ca 3 år etter at vi nå har blitt en del av EPO vil vi merke en stor tilvekst av innvilgete utenlandske patenter i Norge. Noe som kan medføre at de som ikke har kompetanse om patenter eller har tatt hensyn til dette, kan få problemer med å i vare ta fremtidige markeder og muligheter, nå som nye patenter vil blokkere flere teknologiområder. Satt litt på spissen vil det å ikke ha satt seg inn i patentsystemet og ta de nødvendige forhåndsregler når en utvikler, produserer eller omsetter varer, være som å gå med bind for øynene inn i et minefelt,
Så på kort sikt kan nok EPC medlemskapet medføre at flere bedrifter knekker ryggen, men det er de sterkestes rett, og manglende kunnskap er en svakhet. Vel ikke helt, men mangel på selvinnsikt slik at en ikke får kompensert for manglende kompetanse er en svakhet.

Så start kartleggingen av egen kompetanse nå!!!
Men på lang sikt er det helt klart en fordel å være med, kan nok være at programvareindustrien er uenig ja.... Kom med kommentarer så kan jeg uttype om dette også...…
For mer informasjon:
WIPO
EPO
 

Skatteetaten - SINTEF-dødaren

Publisert: 21.mar.2006 @ 14:30
SÅ kan man stille seg spørsmålet: Vet egentlig venstre handa hva høyrehanda vil og ev. gjør?
Skal vi ha forskning i her i Norge og er innovasjon og entreprenørskap av interesse?

La oss nå leke at vi er med i tv-programmet ”Det svakeste ledd” og følgende spørsmål blir stilt:
-          ER forutsigbare rammevilkår avgjørende for eksisterende og kommende næring?
-          Hvordan forholde seg til handlingsrom for forskning, økonomisk?
-          Er internasjonalt arbeid og forskningssamarbeid viktig?

Norge svarer slik på spørsmålene:
Forutsigbarhet er helt uviktig her i landet: Trondheim overligningsnemnd vedtok 20. september 2005 at SINTEF, fra og med inntektsåret 2001, ikke lenger skal være omfattet av unntaket i skatteloven. Dette medfører at det blir vanskelig å være langsiktige med investeringer. Og en tapping av likviditeten til SINTEF. Det beste er jo at SINTEF da må betale formueskatt uansett om de går med overskudd eller ikke.  I tillegg så får vi da barbert bredden i forskning da usikre prosjekter ikke vil få støtte.

Ved at de nå må betale skatt tilbake fra 2001, som de ikke har satt av midler til, samt straffeskatt og renter, får vi sikkert knekt ryggen på det som nå er Europas 4. største forskningsinstitusjon. Dermed blir flere forskere tilgengelige på markedet til et opphetet norsk næringsliv, som sårt trenger flere tilgjengelige fagfolk.

Internasjonalt samarbeid er også helt uviktig og det greier vi faktisk å hindre med å skattlegge SINTEF. Ikke blare blir SINTEF nå mye dyrere, men hvis Sintef blir vurdert som en skattepliktig instans, kan forskningsstiftelsen havne i en kategori der det blir vanskeligere å få økonomisk støtte fra EU-systemet. I tillegg til at de vil få problemer med prosjekter de allerede er inne i.

Programleder:                      ”Norge er det svakeste ledd…. Og er ute… farvel……”

Dette er helt fantastisk latterlig. Forutsigbarhet er helt avgjørende for å drive utvikling av nytt Norsk næringsliv. Om en nå plutselig endrer rammevilkårene, så la det i det minste skje fra en bestemt dato i fremtiden. Det er en liten idé å la næringen få tid til å omstille seg. Hvem har satt av midler til en slik plutselig endring av skatt de ikke tror de skal betale…? Skjerpings!!!

Dersom skatteetaten hadde konsentrert seg om at SINTEF og andre i samme situasjon ved å slippe å betale skatt, får bedre vilkår enn andre som også driver med oppdragsforskning som ikke er stiftelser, så hadde de sikkert hatt et poeng, men det er nå strengt tatt ikke deres ansvarsområde. Det vil jo ikke bare ramme SINTEF, men en de fleste andre i samme situasjon, 60 stykker ifølge Adresseavisen.

Vi sliter jo ikke med høye priser i Norge i forhold til utlandet fra før heller og forskningsinstitusjonene blir sikkert ikke nødt til å øke timeprisene som følge av dette…

Skatteetaten skapte problemer med håndteringen av skatteFUNN også.. men det er en annen historie..
Men både da og nå så gjør de jo bare jobben sin og det skal vi være glade for. Byråkratene er ansatt for å forsikre seg og oss om at vi alle holder oss til regelverket og sikre at ingen ”trikser”. Men å komme med nye fortolkninger av eksisterende regelverk, er vel noe i gråsonen her. Oppfyller nye fortolkninger av regelverket, intensjonene som var utgangspunktet for reglene som de nå skal fortolke og forholde seg til? Det kan faktisk være en idé å forhøre seg med politikerne om den nye fortolkningen faktisk ender opp med å gi tilsiktet effekt i forhold til hva som var intensjonene.


Norge, Europa og patenter

Publisert: 03.mar.2006 @ 22:00
Regjeringen går inn for norsk medlemskap i europeisk patentorganisasjon

Torsdag 2. mars sendte regjeringen ut pressemelding om at Norge nå blir "medlem av Europa" når det gjelder patenter.

Jeg skal dessverre på sydenferie og rekker ikke å kommentere saken nå, men skal komme sterkt tilbake (om 1-2 uker).

Nyt livet så lenge

Magnus


hits