Opphavsrett til vår kultur...

Publisert: 13.apr.2007 @ 10:39

Hindrer opphavsretten den kulturelle utviklingen? Og begrenser den vår tilgang til vår "kulturelle" hukommelse og utøvelse av denne? Hindrer den pressefriheten?

 

Hva er kultur kan man stille seg selv spørsmål om, uten å svare på hva dette er så kan vi si at kulturen utviler seg, den består av gamle og nye elementer, den kan være en sammenstilling av mange gamle elementer fra forskjellige kulturer. Kultur kan være hukommelse eller minnet i en organisasjon eller nasjon. Men det kan også være en måte å uttrykk noe på.(tidligere blogg). Som igjen gjenspeiler og uttrykker kulturen akkurat nå, som et bilde på "NÅ" eller et bilde av "DA" og i noen tilfeller "fremtid"

 

Hvis kunstnere, artister, regissører, komponister osv. skulle lage noe som uttrykte samtiden, og dette bestod av elementer fra fjern fortid, fortid, "gårsdagen" og "dagen i dag", noe er internasjonalt og annet nasjonalt, noe er beskyttet i noen land og ikke i andre.

hva da?  Mange uttrykk er kombinasjoner av eget og andres og det kommuniserer noe.

 

Et verk "har vern" i det øyeblikket det er skapt, det verner navnet og omdømmet til den som har skapt verket. Det er et tidsbegrenset monopol som også gjelder etter skaperens død, De fleste ønsker betaling for bruk av sine verk, noen ønsker ikke at andre benytter sine verk. Når næringslivet sitter på rettighetene er dette ren handelsvare som forvaltes og "ikke kultur". Låser opphavsretten portene?

  

Er dette heldig, uheldig eller en nødvendighet, hva er ønskelig og hvor ender vi opp?


hits