Innbilt immaterielt tyveri

Publisert: 28.aug.2006 @ 13:26
 

Noen flere som så denne i Dagbladet? - Har Reitan stjålet navnet vårt?

 

Tja, hva skal man si, slutt å syte!...

 

For det første, varemerke og merkevare er ikke ekvivalente ord. Merkevare er assosiasjoner og følelser knyttet til et varemerke (svært forenklet) og et varemerke kan være logo og navn osv. (svært forenklet).

 

For det andre, skal man starte og selge nye produkter, hvor varemerke og oppbygningen av merkevaren rundt dette er avgjørende for salget. MÅ og BØR man registrere dette.

 

For det tredje, det er ikke snakk om samme klasse, altså samme produkt/tjeneste så juridisk sett har ”GO-guttene” en dårlig sak.

 

For det fjerde, selv om de hadde registrert varemerket kunne Reitan ha registrert varemerket for reisebyrået sitt.

 

For det femte, om ”Go-guttene” har brukt sparepengene eller ikke er irrelevant.

 

For det sjette, er logoen lik?

 

For det syvende, Reitan kunne ha brukt navnet GO på reisebyrået også etter at ”GO- guttene” hadde begynt å omsette produktet sitt.

 

For det åttende, ”GO” er i ikke akkurat et unikt navn eller ord da. ”GO to gate” er jo også et reisebyrå. De har derimot mer grunn til å klage.

 

For det niende, det ble jo litt reklame for produktet til ”GO- guttene” da og Reitan gav strengt tatt en ny invitasjon for å se på om de ønsker å omsette produktet. Uansett uheldig å krangle med kunden. Men skal en krangle og gå til media, sørg for å ha innsikt i det dere klager på da…

 

For det tiende, regner med at de får ganske mange besøk på hjemmesidene sine nå: GO! -8 til 12


Hva er et problem?

Publisert: 13.aug.2006 @ 14:56

Ja, hva er et problem?

Sist skrev jeg om hva en ide er og hvem som eier denne.

Men en ide kan være utløst av at en har erkjent at det eksisterer et problem, og er gjerne løsningen på et problem. Men hva er altså et problem? Litt kjekt å være klar over når vi søker å løse disse med nye ideer.

 

Et problem kan være et hinder, men problemsøking kan være det å søke muligheter for forbedringer…

 

Et problem kan være et resultat av anerkjennelsen av tilstedeværelsen av noe uperfekt.

Et problem kan være en mulighet for forbedring, og kan være relatert til troen på muligheten for en bedre fremtid, men dette forutsetter at et problem er en uløst eller uønsket situasjon, tilstand, eller sak.  Eller skal vi si at et problem er en situasjon som erfares som ukjent og annerledes fra situasjonen som en ideelt skulle ønske å være i.

 

Et problem er ofte et resultat av ens eget perspektiv på et fenomen, og et problem er kontekstavhengig, for det som for noen er et problem kan være ideell tilstand for andre. En snøfattig vinter kan være et problem for de som selger snømåker, men en optimal tilstand for kommunebudsjettet.

 

Hva er problemet? Dette er spørsmålet vi alltid skal stille oss om vi ønsker å forbedre en situasjon. Vi må finne problemet, definere dette og anerkjenne dets eksistens.

 

Hva ønsker en så å oppnå? Dette er minst like viktig som å vite hva et problem er og hva problemet er. Neste spørsmål må da bli; hvordan løser vi problemet og hva er en løsning. Som igjen spiller tilbake til; hva er målet.

  

Noen kommentarer?


hits