Lærer nød "naken kvinne" å spinne……???

Publisert: 15.des.2005 @ 13:01:53
Lærer nød naken kvinne å spinne……??? eller lærer en bare å akseptere at en er(blir) naken?

Over nyttår pålegges alle bedrifter med minst en ansatt, som ikke er eier av bedriften, å ordne med pensjonsordninger(Obligatorisk tjenestepensjon)…. Vell og bra for arbeiderne, men er no dette heldig for de "Nye" "bedriftene"??

Blir nok færre AS'er og flere enkeltpersonforetak over nyttår ja…
De som var ansatte, er nå enkeltpersonforetak og har konsulentoppdrag fra sine tidligere sjefer, hvor de fakturerer og ikke lenger mottar lønn…

Alle ansatte i små butikker blir nå salgskonsulenter, i eget selskap og innleid av butikkeier og med kontrakter som kan terminenes på dagen.
Det blir hver enkelt for seg selv og alle blir sin egen herre….Fleksible mennesker.
Mmmmm samhold!?

Kan bli hardt å utvide for nye høyteknologibedrifter også, siden en får ekstra kostnadsbyrder.

Blir en arbeidsledig, kan en ved oppstart av ny bedrift motta dagpenger i inntil 9 mnd etter at selskapet er etablert. Dette er et kjempe bra initiativ for å lære en å "spinne"...
Men å å å, mmmm….,
enda en selvstendig konsulent, "kan ikke" ansette noen heller, leier heller inn en annen, "konsulent"…

Ikke får du dagpenger heller om det skulle gå dårlig…

En blir liksom litt "naken" alene…
Var no dette så bra for de som "var" ansatte??

Barer lurer jeg!

Selv er jeg selvstendig konsulent!!
(har aldri vært annet)


Sove seg til kunnskap??

Publisert: 09.des.2005 @ 12:59:57

Noen ganger undres jeg over verden og tingenes tilstand!

Å være eller ikke være, får nå så være.
Men kunnskap bør man helst ha og da av den typen som har en mening og som kan omsettes i handling og verdier. Kunnskap er ferskvare og da er forskningsbasert undervisning kjekt å ha.
Gitt at en skjønner innholdet i ordet da. Oppdatert kunnskap er en nødvendighet

Kunnskap er næring for sjelen som Platon sier. Kunnskap er fremtidens viktigste drivstoff, kunnskap som ressurs i innovasjon og entreprenørskapsprosessen. Faktisk helt avgjørende. Men det er ikke sikkert vi trenger dette i Norge, eller hva Øystein Djupedal. Man kan sove seg til lykke og penger, men ikke til kunnskap.

Nå lanserer faktisk Norges Forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge et nasjonalt program for å gjøre de gode enda bedre. Men de trenger noe å gjøre bedre også i fremtiden.

Men hva om kunnskap er mer enn ord? Kunnskap er en god historie
Kunnskap er overlevelse, og som Ralp Waldo Emerson sier "Kunnskap dreper frykt."


Å undre seg er begynnelsen til større innsikt så jeg er i hvert fall på vei til større innsikt, og den beste kunnskapen er den levende kunnskapen, og den er i stadig utvikling. FORSKNINGSBASERT utdanning er viktig.

Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn.
Otto von Bismarck

Oppskriften på evig uvitenhet:
Vær fornøyd med de kunnskapene du har.
Elbert Hubbard

Kunskapsminister……

MMMmmm… tyder bra for norsk næringsutvikling………

Som en resursside for temaet kunnskap har vi www.kunne.no , Ta en titt.


hits